miércoles, 29 de octubre de 2008

Reconocimiento del Camino de Santiago por L'Hospitalet


MOCIÓ DE RECONEIXEMENT AL CAMÍ DE SANT JAUME-CAMINO DE SANTIAGO CATALÀ PEL SEU PAS PER L’HOSPITALET
ATÈS que l’aposta pel Camí de Sant Jaume (Camino de Santiago) s'inscriu en la política del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, que fomenta el desenvolupament d'un turisme ètic, sostenible, responsable i accessible.

ATÈS l'aval i el reconeixement del que gaudeix el camí de Santiago a nivell europeu i mundial, i que el camí de Santiago és un gran itinerari cultural europeu, avalat pel Consell d'Europa sent Patrimoni Mundial de la UNESCO.
VIST l’èxit aclaparador dels diferents camins de Santiago, que s'ha convertit en un dels grans itineraris culturals més transitats del món, independentment de la seva significació estrictament religiosa, ha fet que el camí s’hagi convertit en els darrers anys, en un veritable fenomen social.
VIST l’èxit del camí de Sant Jaume (Camino de Santiago) entre catalans i l’acceptació que té a Catalunya on segons les dades publicades a les webs oficials, entre el 8% i el 10% dels pelegrins que anualment aconsegueixen la compostel·lana són catalans.

VIST que la Direcció General de Turisme de la Generalitat ha decidit endreçar els diversos itineraris al voltant d'un tronc principal del camí (Sant Pere de Rodes-Montserrat-Alcarras), al qual s'afegiran, progressivament, altres brancals secundaris.

ATÈS que entre aquest brancals esta la ruta del camí català que surt de Barcelona i passa per la ruta de L’Hospitalet fins arribar a Montserrat.

ATÈS que el Camí de Sant Jaume (Camino de Santiago) al seu pas per L’Hospitalet transcorre al llarg de 5 Km. pels carrers de la nostra ciutat: Sortint del Carrer de la Riera Blanca seguint pel Carrer de Santa Eulàlia (al pas del 1er. Km ens trobem amb el monòlit de Sant Jaume de Galícia), Carrer d’Enric Prat de la Riba (creuant el Carrer Santiago de Compostel·là 2 Km. de recorregut), creuant la Rbla. Just Oliveras, seguint pel Carrer Major i passant pel davant de la Casa de la Vila, segueix per la Carretera de L’Hospitalet en direcció a Cornellà.

ATÈS que una vintena d'associacions d'amics del camí tenen la seva seu a Catalunya, i tenen cura de la conservació de diversos trams de camí, de la seva senyalització, de L’edició de guies i de l’atenció als pelegrins que volen començar a caminar de Catalunya, i que entre aquestes destaca la Associació d’Amics del Camí de Santiago de L’Hospitalet.

ATÉS que la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de L’Hospitalet ofereix als nombrosos pelegrins i caminants catalans l’oportunitat de començar a caminar des de Catalunya mateix, començant la seva ruta des de la nostra ciutat, per aconseguir que aquesta ruta de L’Hospitalet sigui una part reconeguda dins el camí a Catalunya.
ATÈS que l’Ajuntament de L’Hospitalet, ha col·laborat en diverses ocasions amb la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de L’Hospitalet, per tal que pogués porta a terme les seves activitats i que es reconegui aquest tram del camí
Els Grup Polític del PSC-PM, proposa a l'Ajuntament en Ple, l'adopció dels següents acords:

PRIMER: Reconèixer la feina que desenvolupa la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de l’Hospitalet, per la seva tasca de difusió, de recuperació i senyalització de dit camí, i el seu treball voluntari d’atenció als pelegrins que volen començar a caminar des de Catalunya, passant per la nostra ciutat.

SEGON: Reconèixer el caràcter històric i cultural del camí de Sant Jaume (Camino de Santiago) pel pas de la nostra ciutat, i protegir la seva memòria, amb la voluntat de donar a conèixer a les ciutadanes i ciutadans de l’Hospitalet el seu recorregut i difondre la seva transcendència històrica, social i cultural.

TERCER: Donar trasllat dels següents acords al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General de Turisme de la Generalitat, a la Conselleria de Innovación e Industria de la Xunta de Galicia, a la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, a la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, a la Federació d’Amics del Camí de Sant Jaume a Catalunya i a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de L’Hospitalet.
No obstant, l’Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més adient.Portaveu del
PSC-PM
Mario Sanz Sanz

Acuerdo adoptado por el Pleno de L'Hospitalet de Ll.

No hay comentarios: